Onsdagen den 12 augusti 2020

Publicerad 2020-04-17

Ändringar vårstädningen


Angående

VÅRSTÄDDAGEN:

Med anledning av det rådande läget med Coronaviruset/covid-19 kommer inte vårstädningen att genomföras som brukligt.

Istället för att alla går ut samtidigt, och städar gemensamt, vill vi att varje husägare går ut någon gång under den närmsta veckan eller två och städar. Gör det som ni normalt gör på vårstäddagen, i den mån det är möjligt, som att plocka upp papper och skräp, rensa rabatter eller liknande.

Om ni är osäkra på vad som skall göras kan ni kontakta ert kvartersombud, lämpligtvis per telefon.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Hammarkrokens Samfällighetsförening