Onsdagen den 17 juli 2019

Om Hammarkroken

Hammarkrokens samfällighetsförening består av 112 radhus som byggdes åren 1969/70. Området ligger i Angered, Göteborg.