Torsdagen den 24 september 2020

Styrelsen

Enligt beslut på årsstämman 2019-04-23 består styrelsen av: 

Henrik Leking Ordförande                         
Ulf Kåvemark Kassör  
Bente Magnéli Sekreterare  
Seppo Immonen Ledamot  
Jovan Bozinovski Ledamot  
Lisbet Nilsson Suppleant  
Rasoul Raisi Suppleant  
     
Ansvarsområden inom styrelsen
Fastigheter, hängrännor, stuprör och garage - Seppo, Jovan
Parkeringar - Henrik och Rasoul, kontaktperson Q-Park - Henrik
Fjärrvärmeanläggningen - Seppo och Ulf
Utemiljö, träd, gångbanor och lekplatser - Jovan, Rasoul och Lisbet
Snöröjning - Ulf och Rasoul
Rörarbeten - Ulf, Seppo och Jovan
Flaggning - Seppo
Lampbyten - Seppo
Kabel-TV - Bente och Henrik
Grannsamverkan - Henrik
Hemsidan - Ulf och Henrik