Fredagen den 22 mars 2019

Styrelsen

Enligt beslut på årsstämman 2018-04-24 består styrelsen av: 

Hans Tengelin Ordförande
Henrik Leking Sekreterare
Ulf Kåvemark Kassör
Seppo Immonen Ledamot
Jovan Bozinovski Ledamot
Kent Emring Suppleant
Rasoul Raisi Suppleant
   
Ansvarsområden inom styrelsen
Fastigheter, hängrännor, stuprör och garage - Seppo, Jovan
Parkeringar - Henrik och Rasoul, kontaktperson Q-Park - Henrik
Fjärrvärmeanläggningen - Seppo och Ulf
Utemiljö, träd, gångbanor och lekplatser - Jovan och Rasoul
Snöröjning - Ulf och Rasoul
Rörarbeten - Ulf, Seppo och Kent
Flaggning - Seppo
Lampbyten - Seppo
Kabel-TV - Henrik och Kent
Grannsamverkan - Henrik
Hemsidan - Ulf och Henrik