Torsdagen den 25 juli 2024

Kvartalsavgiften

Kvartalsavgiften är anpassad efter samfällighetsföreningens budget. Både budget och kvartalsavgift fastställs på årsstämman i april.

 

Kvartal 1 som betalas i februari omfattar januari, februari och mars. I avgiften för kvartal 1 ingår också vattenavräkningen för föregående år.

Kvartal 2 som betalas i maj omfattar april, maj och juni.

Kvartal 3 som betalas i augusti omfattar juli, augusti och september.

Kvartal 4 som betalas i november omfattar oktober, november och december.

 

Vid försäljning av fastigheten är det viktigt att säljare och köpare kommer överens om vem som betalar vad vid ut- och inflyttning.