Fredagen den 24 september 2021

Om Hammarkroken

Hammarkrokens samfällighetsförening består av 112 radhus som byggdes åren 1969/70. Området ligger i Angered, Göteborg.