Torsdagen den 25 juli 2024

Om Hammarkroken

Hammarkrokens samfällighetsförening består av 112 radhus som byggdes åren 1969/70. Området ligger i Angered, Göteborg.