Lördagen den 2 mars 2024

Styrelsen

Enligt beslut på årsstämman 2022-04-26 består styrelsen av: 

Henrik Leking Ordförande                         
Bente Magnéli Sekreterare  
David Nissan Kassör  
Lisbet Nilsson Ledamot  
Adis Beganovic Ledamot  
HK 41 Suppleant  
Hussein Albadri Suppleant  
     
Ansvarsområden inom styrelsen
Fastigheter, hängrännor, stuprör och garage - Adis och David
Parkeringar - Henrik och Bente, kontaktperson Aimo Park - Henrik
Fjärrvärmeanläggningen - Henrik och David
Utemiljö, träd, gångbanor och lekplatser - Lisbet, Bente och HK 41
Snöröjning - Henrik och Bente
Rörarbeten - Henrik, David, Adis och Hussein
Flaggning - Seppo Immonen
Lampbyten -
Kabel-TV - Bente och Henrik
Grannsamverkan - Henrik
Hemsidan - Bente och Henrik