Torsdagen den 25 juli 2024

Styrelsen

Enligt beslut på årsstämman 2024-04-29 består styrelsen av: 

Henrik Leking Ordförande                         
Bente Magnéli Sekreterare  
Kent Emring Kassör  
Lisbet Nilsson Ledamot  
Adis Beganovic Ledamot  
HK 41 Suppleant  
Edwar Chakko Suppleant  
     
Ansvarsområden inom styrelsen
Fastigheter, hängrännor, stuprör och garage - Adis och Edwar
Parkeringar - Henrik och Bente, kontaktperson Aimo Park - Henrik
Fjärrvärmeanläggningen - Henrik och Kent
Utemiljö, träd, gångbanor och lekplatser - Lisbet, Bente och HK 41
Snöröjning - Henrik och Bente
Rörarbeten - Henrik, Kent, Adis och Edwar
Flaggning - Seppo Immonen
Lampbyten - Kent och Adis
Kabel-TV - Bente och Henrik
Grannsamverkan - Henrik
Hemsidan - HK 41