Fredagen den 24 september 2021

Styrelsen

Enligt beslut på årsstämman 2021-04-27 består styrelsen av: 

Henrik Leking Ordförande                         
Lisbet Nilsson Kassör  
Bente Magnéli Sekreterare  
Seppo Immonen Ledamot  
Jovan Bozinovski Ledamot  
Monica Harrison Suppleant  
David Nissan Suppleant  
     
Ansvarsområden inom styrelsen
Fastigheter, hängrännor, stuprör och garage - Seppo, Jovan
Parkeringar - Henrik och Monica, kontaktperson Aimo Park - Henrik
Fjärrvärmeanläggningen - Henrik och Seppo
Utemiljö, träd, gångbanor och lekplatser - Lisbet, Bente och Jovan
Snöröjning - Jovan och Henrik
Rörarbeten - Henrik, Seppo, Jovan och David
Flaggning - Seppo
Lampbyten - Seppo
Kabel-TV - Bente och Henrik
Grannsamverkan - Henrik
Hemsidan - Bente och Henrik